Inne usługi

Nasze Biuro Doradztwa Gospodarczego świadczy również inne usługi biurowe

  • kserowanie dokumentów,
  • przepisywanie opinii biegłym rewidentom ,
  • przepisywanie tekstów,
  • wydruki dokumentów,
  • pisanie podań, różnych umów, regulaminów, instrukcji i innych pism urzędowych